Nötning och livslängd

Ett glidlagers nötning och livslängd är en komplex historia som är resultatet av många parametrars sammanlagda effekt. Nedan nämns de mest betydande.

Dessa är:

 • Last
 • Lagerhus
 • Rörelse
 • Kemikalier
 • Friktion
 • Smörjning
 • Drift
 • Driftmiljö
 • Temperatur
 • Lagerspel
 • Motlöpspartner

Det finns många fler effekter som påverkar ett glidlagers livslängd, men med hjälp av de ovannämnda kan man approximativt bestämma ungefär hur länge ett glidlager kan hålla sin funktion. Anledningen till att uttrycket ”hålla sin funktion” används beror på att ett glidlagers livslängd helt beror på hur mycket slitage eller nötning konstruktören kan tillåta.

Glidlagret och dess motlöpspartner fungerar helt enkelt som ett slutet tribologiskt system. När glidlagrets glidyta har nötts ned till den nivå vilken man kan tillåta för att inte äventyra lagerspelet, är lagret förbrukat. Nedan visas nötningsfaktorn k, som funktion av några vanliga smörjtillstånd.
Nötning och livslängd för glidlager, Archards nötningsekvation.

Nötningsfaktorn är beroende av smörjtillstånd och materialkombination. Den bestäms vanligen genom laboratorieprov och bygger på Archards nötningsekvation.

Där V är volymen bortnöt material. S den totala glidsträckan. F normalkraften, det vill säga lasten och H är hårdheten för det bortnötta materialet.

Nedan visas en sammanställning av faktorer som påverkar nötningshastigheten och som följaktligen är att beakta vid konstruktion.

Nötning och livslängd, illustration av faktorer som påverkar nötningshastigheten.

Nötning och livslängd, illustration av korrektionsfaktorer för nötningshastighet.

Värdena skall betraktas som en fingervisning och inga exakta data.

Skilt från kullager är livslängdsberäkningar för glidlager något mycket approximativt. Undantaget är fullfilmssmorda glidlager där numeriska beräkningar kan göras eftersom en god teori ligger som grund. Men eftersom det hos de flesta glidlager råder gränsskiktssmörjning blir livslängdsberäkningarna svåra att utföra endast baserade på teoretiska formler. Hos gränskiktssmorda glidlager ligger ofta laboratorieexperiment som grund.

E-posta oss på

info@debearings.se

Ring oss på

08-447 40 50

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
world-map5
Moderbolag i Sverige
D&E Bearings AB
Dotterbolag i Finland
D&E Bearings Oy
Återförsäljare i Polen
Lozyska Slizgowe
Wojciech Modzelewski