Drift/driftmiljö

Driften och driftmiljön är viktig att ha i åtanke. En intermittent drift med långa stopptider mellan belastningsstegen påverkar uppbyggnaden av smörjfilm hos glidlagret.

Friktionen är alltid högst i själva startögonblicket innan en smörjfilm har hunnit byggas upp. Det är därför viktigt att om möjligt försöka hålla ned antal starter eftersom dessa påverkar livslängden hos lagret mycket mer än normal drift.

Drift/driftmiljö, illustration av intermittent drift.

För att göra detta fenomen mindre förödande för lagringen har D&E produkter med inbyggda smörjreservoarer. Reservoarerna byggs upp under drift och finns kvar under stopperioden. Med dessa minskas startfriktionen högst påtagligt och med det ökar lagrets livslängd.

Driftmiljö

Lagrets driftmiljö är en avgörande faktor när det kommer till livslängd. Vanligt är att gradera ”smutsskalan” från damm, fibrer och sand. Desto agressivare partiklar, ju mer kommer glidlagrets glidyta att påverkas både vad gäller friktion och drifttemperatur.

Drift/driftmiljö, illustration av abrasiv nötning. Fenomenet som kan uppstå kallas för abrasiv nötning. De abrasiva elementen utgörs vanligen av sandkorn eller andra främmande partiklar. Elementen hamnar mellan lagringsytan och motlöpspartnern och fungerar som ett sandpapper på grund av att de är hårdare än lagerytan. Det som uppstår är således en trekropparsabrasion.

 

Givetvis har D&E tänkt på detta och erbjuder glidlager som är mycket resistiva mot kraftigt smutsiga miljöer. Kontakta oss för mer information.

E-posta oss på

info@debearings.se

Ring oss på

08-447 40 50

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
world-map5
Moderbolag i Sverige
D&E Bearings AB
Dotterbolag i Finland
D&E Bearings Oy
Återförsäljare i Polen
Lozyska Slizgowe
Wojciech Modzelewski