Teknik och information

Här kan du ta del av teknik och information som rör våra glidlager och lagerprodukter. Förhoppningsvis kan vår kunskap och information guida er rätt i valet av produkt och leverantör.

Glidlager och lagerval

Ditt lagerval styrs av många olika parametrar. Vi har en mängd glidlager i olika utföranden. Här kan du läsa mer om glidlager och vad...

Rörelse och yta

En axels rörelse kan vara antingen linjär, roterande eller en kombination av dessa. Den roterande rörelsen kan vara rent roterande...

Friktion

Ett glidlagers friktionskoefficient är en intressant dimensioneringsparameter eftersom den styr hur mycket förluster som kommer uppstå i lagringen. Friktionskoefficienten är...

Smörjning

I det tribologiska systemet är smörjning och den omgivande miljön (som luft, gas, saltvatten, damm, m.m.) lika viktigt som lager...

Last och lagertryck

Olika lager kan ta upp olika laster och genom en ekvation räknar du enkelt ut det specifika lagertrycket för ditt...

Handhavande och montering

Här kan du läsa om moment som kan uppstå i samband med hantering och montering av glidlager. Montering och säteskonstruktion I...

Temperatur och livslängd

Livslängden hos ett lager påverkas i hög grad av temperaturen i lagringsstället. De parametrar som är av största betydelse för...

Motlöpspartner/axel

Normalt för ett glidlager är att axeln verkar som motlöpspartner. Viktigt att tänka på vid val av axel är ytfinheten,...

Lagerhus/säte

Normalt skall lagerhuset ha en tolerans av H7. Ett lager i inpressat läge erhåller då toleransen H9. Före inpressning kan...

Drift/driftmiljö

Driften och driftmiljön är viktig att ha i åtanke. En intermittent drift med långa stopptider mellan belastningsstegen påverkar uppbyggnaden av smörjfilm...

Lagerspel

Ett radiellt glidlagers lagerspel utgör skillnaden mellan lagrets invändiga diameter och axelns diameter. Vid hydrodynamiska driftsförhållanden är spelet direkt avgörande...

Nötning och livslängd

Ett glidlagers nötning och livslängd är en komplex historia som är resultatet av många parametrars sammanlagda effekt. Nedan nämns de mest...

E-posta oss på

info@debearings.se

Ring oss på

08-447 40 50

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
world-map5
Moderbolag i Sverige
D&E Bearings AB
Dotterbolag i Finland
D&E Bearings Oy
Återförsäljare i Polen
Lozyska Slizgowe
Wojciech Modzelewski